ARITHMETIC REGULARITY, REMOVAL, AND PROGRESSIONS

Nov 22, 2016

Speakers

About

Profesor Jacob Fox studoval na MIT a doktorát získal v roce 2010 na Princetonské univerzitě. Pak byl zaměstnán na MIT a od roku 2015 je řádným profesorem na Stanfordské univerzitě. Jacob Fox patří v mezinárodním měřítku k nejaktivnějším a nejvýznačnějším vědcům své generace. Je autorem téměř 100 vědeckých prací v různých oblastech matematiky a teoretické informatiky. Zmíníme zde práce v diskrétní a výpočetní geometrii, v extremální teorii v kombinatorice a teorii grafů, v kombinatorické teorii čísel, strukturální teorii grafů a v mnoha dalších oblastech. Již jako student a mladý pracovník získal řadu grantů a ocenění, např. Sloan Fellowship nebo NEC Award. Získal také Königovu cenu (SIAM 2010) a v roce 2014 přednesl zvanou přednášku na ICM v Soulu. Ramseyova teorie v mnoha podobách a zvláště pak v extremálním kontextu je dlouhodobým zájmem Jacoba Foxe a jeho kolokvium je věnováno této ob- lasti. Mimo to přednese další tři přednášky v ramci DOCCOURSE 2016 (viz http://iuuk.mff.cuni.cz/events/doccourse/ pro detailní a upřesněný program). Jaroslav Nešetřil

Organizer

Categories

About MATHEMATICAL COLLOQUIUM

THE MATHEMATICAL COLLOQUIUM - Since 1987, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Při této příležitosti stručně nastíníme poslání a historii těchto přednášek. První kolokvium se konalo v roce 1987. Základní myšlenkou byla snaha po uskutečnění serie „velkých přednášekÿ, které by byly určeny co nejširší matematické obci. Při frekvenci zhruba jedné až dvou přednášek za semestr byla přednesena tato kolokvia: 31. V. Strassen 32. J. Chayes 33. B. Banaschewski 34. L. H. Kauffman 35. G. Pisier 36. A. Pe lczy ́nski 37. C. Berge 38. V. T. Sós 39. M. Grötschel 40. R. E. Burkard 41. H. S. Wilf 42. M. Waterman 43. M. Sharir 44. E. Specker 45. B. Eckmann 46. T. A. Slaman 47. X. G. Viennot 48. Ch. Praeger 49. K. Ball 50. A. M. Vershik 51. M. Aschbacher 52. M. Emmer 53. E. Friedgut 54. B. Green 55. M. Simonovits 56. K. Schmidt 57. N. Linial 58. G. Kalai 59. E. Szemerédi 60. M. Fiedler 61. D. Foata 62. H. Iwaniec 63. B. Reed 64. A. Louveau 65. V. Bergelson 66. J. Friedlander 67. A. Wigderson 68. V. Rödl 69. J. L. Vázquez 70. S. Solecki 71. R. McKenzie 72. A. Odlyzko 73. R. Graham 74. B. Szegedy 75. M. V. Sapir 76. B. Sudakov 77. M. Waldschmidt 78. V. Guruswami 79. T. Luczak 80. M. L. Balinski 81. G. L. Cherlin 82. B. Bollobás 83. M. Krivelevich 84. V. V. Vazirani 85. R. Williams 86. M. Aizenman 87. G. F. Lawler 88. D. Gaboriau 89. M. Mend`es France 90. I. Ekeland 91. D. Brydges 92. P. van Emde Boas 93. H. Helfgott 94. E. Cand`es 95. K. Ono 96. M. Vardi 97. R. J. Aumann Témata přednášek zahrnovala většinu matematických oborů od matematické analýzy a aplikované matematiky přes algebru, až po teoretickou informatiku a diskrétní matematiku. Podle mínění mnoha zúčastněných měly některé přednášky mimořádnou úroveň. KAM, ITI a IUUK jsou otevřeny individuálním návrhům na kandidáty pro budoucí kolokvia. Jak vidno z dosavadní historie, základním kritériem je úroveň přednášejícího.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker