ARITHMETIC REGULARITY, REMOVAL, AND PROGRESSIONS

by · Nov 22, 2016 · 300 views ·

MATHEMATICAL COLLOQUIUM

Profesor Jacob Fox studoval na MIT a doktorát získal v roce 2010 na Princetonské univerzitě. Pak byl zaměstnán na MIT a od roku 2015 je řádným profesorem na Stanfordské univerzitě. Jacob Fox patří v mezinárodním měřítku k nejaktivnějším a nejvýznačnějším vědcům své generace. Je autorem téměř 100 vědeckých prací v různých oblastech matematiky a teoretické informatiky. Zmíníme zde práce v diskrétní a výpočetní geometrii, v extremální teorii v kombinatorice a teorii grafů, v kombinatorické teorii čísel, strukturální teorii grafů a v mnoha dalších oblastech. Již jako student a mladý pracovník získal řadu grantů a ocenění, např. Sloan Fellowship nebo NEC Award. Získal také Königovu cenu (SIAM 2010) a v roce 2014 přednesl zvanou přednášku na ICM v Soulu. Ramseyova teorie v mnoha podobách a zvláště pak v extremálním kontextu je dlouhodobým zájmem Jacoba Foxe a jeho kolokvium je věnováno této ob- lasti. Mimo to přednese další tři přednášky v ramci DOCCOURSE 2016 (viz http://iuuk.mff.cuni.cz/events/doccourse/ pro detailní a upřesněný program). Jaroslav Nešetřil