Hospodaření s dešťovou vodou – principy, povinnosti, omyly

by · Feb 2, 2017 · 376 views ·

Adaptace na změnu klimatu ve městech se neobejde bez důsledného zavedení decentrálního systému odvodnění podle zásad HDV. K úspěšné aplikaci těchto zásad je dobré znát principy, platné zákonné povinnosti i chybná rozhodnutí. Tato prezentace byla součástí programu konference Městské parky 2017 zaměřené na udržitelný rozvoj veřejných prostranství a městské zeleně. Více na http://www.nadace-promeny.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.