Watch SlidesLive on mobile devices

Hledání globálně minimálních řezů: Toky v sítích vs. PageRank

by · Mar 23, 2017 · 165 views ·

V přednášce podáme přehled historie a současného poznání algoritmů pro hledání minimálních řezů v grafech, včetně některých nových výsledků. Zaměříme se na globálně minimální řezy, což je minimum z s-t řezů přes všechny dvojice vrcholů s a t.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.