Nativní async/await v Node.js - už tam jsme?

by · Apr 1, 2017 · 1,042 views ·

Pouze dvě nová klíčová slova, a tolik nadšení! Co je async/await, proč je to v Node.js komunitě tolik očekáváno? Jak postupuje implementace a jaký je současný stav? V přednášce se dozvíte nejenom odpovědi na tyto otázky, ale taky praktické rady jestli, kdy a jak začít používat async/await už dnes.