Stadtplanung und Architektur Konzepte

by · Apr 28, 2017 · 166 views ·

Architekt a urbanista, původem ze Slovenska. Působil 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Vyučuje urbanismus a strukturu občanských staveb na Fakultě architektury STU v Bratislavě.