Opening - Martin Kloda

by · Apr 28, 2017 · 143 views ·

Úvod konferencie predstaví Ing. arch. Martin Kloda. Bude prednášať o platforme metropoly Praha, spolku Člověk a prostor, významných špecifikách Prahy a zhrnie body predošlej konferencie.