Efektivní text

by · Jun 1, 2017 · 740 views ·

EDUin

Efektivní text - Ben Olšanský (Inspiro) Text má zásadní vliv na celkovou funkčnost webu. Jeho význam ale bývá podceňován. Drobné změny ve struktuře vět, výběr jiného synonyma nebo správně vyjádřené emoce mohou mít kritický vliv na orientaci uživatelů i plnění cílů webu. Na konkrétních příkladech si ukážeme, kde dochází k nejčastějším chybám a jak se jim můžete vyhnout.