Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Přesnější lokalizace chodců ve městech

by · Sep 4, 2017 · 306 views ·

Pro účely navigace chodců po chodníkové síti ve městské zástavbě je zapotřebí výrazně přesnější lokalizace, než dokáží zajistit dnešní lokalizační služby (např. GPS, GLONASS, Galileo). V rámci projektu Naviterier, který slouží k navigaci zrakově postižených osob, jsme vyvinuli metodu pro zpřesnění lokalizace založené na kombinaci GPS, dialogu a znalosti chodníkové sítě. Tento způsob lokalizace je použitelný nejen pro nevidomé chodce.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.