Fotografování pro Wikidata

by · Dec 2, 2017 · 85 views ·

Wikipedia

Wikidata představují velké lákadlo pro novou generaci přispěvatelů do projektů Wikimedia. Mají velký potenciál i pro komunitu wiki-fotografů, kteří fotí pro Wikipedii různé objekty, jako jsou vesnice, památky nebo třeba chráněná území. Představím mobilní aplikaci Wikimedia Commons, která nyní čte data z Wikidat a zobrazuje mapu nejbližších nenafocených míst. Vojtěch Dostál je předsedou spolku Wikimedia Česká republika, dlouholetým wikipedistou a podporovatelem české Wikipedie. Zároveň je postgraduálním studentem na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Z toho vyplývají také jeho zájmy na poli Wikipedie - v roce 2011 zakládal projekt Studenti píší Wikipedii, jenž se snaží oba světy propojovat. V poslední době je Vojtěch aktivní hlavně v projektu Wikidata - jedná s českými institucemi, které jsou ochotné poskytnout zajímavé balíky dat, a organizuje komunitu českých wikidatařů.