Dolní Vítkovice

by · Dec 7, 2017 · 72 views ·

Industriální architektura, vzdělávání, kultura, propojení komunit v srdci Evropy Dovolte nám představit světově unikátní areál Dolní Vítkovice, kde se mezi lety 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Právě v roce 1828 vydal olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský přípis o založení železárenského závodu ve Vítkovicích. Vznikl tak ojedinělý, jinde v Evropě, neexistující komplex těžké průmyslové výroby od těžby uhlí přes úpravnu a výrobu koksu až po produkci surového železa. Nyní se tento industriální komplex proměnil v jedinečné vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním dosahem, které dennodenně slouží malým i velkým obyvatelům Ostravy, stejně tak jako turistům ze všech koutů světa.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.