Skautský institut v Brně

by · Mar 13, 2018 · 152 views ·

Jediná naše jistota je, že žijeme ve světě, který ještě nikdy neexistoval. Rychlost, s jakou se svět proměňuje vyvolává nejistotu - v práci, ve škole, ve vztazích, v rodině, ve světě kolem nás. Ve Skautském institutu v Brně se skrze organizaci zajímavých programů snažíme nejistotu prozkoumávat a nahlížet ji z různých stran tak, aby nás už neděsila, ale byli jsme schopní se s ní popasovat. Kromě toho nabízíme prostor pro realizaci vlastních nápadů, sdílenou řemeslnou dílnu nebo zasedačky a suterénní sál k zapůjčení. www.facebook.com/suvbrne