Děti a Mimoni ve škole i mimo ni

Mai 12, 2018

Sprecher:innen

Über

Netradiční filosoficko-pedagogická přednáška na téma proč (ne)používat ICT ve výuce. Z pozice filosofie (polytechnické) výchovy se zamyslíme nad několika odstrašujícími příklady, kterak okolo řádící vědecko-technická revoluce mění myšlení a postoje lidí. Záměrem autora přednášky není naštvat progresivní GEG komunitu či demotivovat z technologií nadšené učitele! Pokusí se jen upozornit na několik zjevných fenoménů, v nichž ICT mění hodnotovou orientaci člověka jako jedince, což se následně může projevit na společnosti jako celku v neblahých důsledcích digitálních demencí různých forem.

Organisator

Über Google EDU Group ČR

Neformální společenství pro podporu využívání Google technologií ve vzdělávání.

Präsentation speichern

Soll diese Präsentation für 1000 Jahre gespeichert werden?

Wie speichern wir Präsentationen?

Ewigspeicher-Fortschrittswert: 0 = 0.0%

Freigeben

Empfohlene Videos

Präsentationen, deren Thema, Kategorie oder Sprecher:in ähnlich sind

Interessiert an Vorträgen wie diesem? Google EDU Group ČR folgen