A dál

by · Oct 9, 2018 · 30 views ·

Nadace Neziskovky.cz

Věříme v sílu inovativních řešení v oblasti posilování občanské společnosti a demokracie. Během Večera pro občanskou společnost: Jak se dostat z bubliny, který se konal k příležitosti Festivalu demokracie 2018, jsme představili 10 projektů. Ty inovativním způsobem oslovily veřejnost mimo “naši bublinu” a jsou příkladem skvělé praxe v oblasti komunikace s veřejností či zvyšování povědomí v oblasti posilování demokracie. Spravujeme portály a služby www.neziskovky.cz, www.svetneziskovek.cz, www.grantovydiar.cz. · Večer se uskutečnil díky spolupráci Nadace Neziskovky.cz, EVZ Lab for Civil Society (www.evzlab.org) , Nadace OSF (www.osf.cz), Impact Hubu (www.impacthub.cz) a za podpory Institute for Democracy 21 (www.ifd21.org).