Fifty years of research for selective antiviral drugs (1968 – 2018)

Nov 26, 2018

Speakers

About

On November 26, 2018, Em. Prof. Erik De Clercq (Rega Institute for Medical Research, KU Leuven), a pioneer in antiviral therapies and co-inventor with Prof. Antonín Holý (IOCB Prague) of a key class of drugs to combat HIV, visited IOCB Prague and gave a lecture covering 50 years of an amazing scientific journey which led to the creation of multiple drugs and millions of patients benefiting from them.

Organizer

Categories

About IOCB Prague

The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences is a leading scientific institution in the Czech Republic. Its primary mission is basic research in the fields of chemical biology and medicinal chemistry, organic and material oriented chemistry, chemistry of natural compounds, biochemistry and molecular biology, physical chemistry, theoretical, and analytical chemistry. The Institute’s emphasis on interaction between chemistry and other sciences leads frequently to medicinal and other applications. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce. Jejím hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow IOCB Prague