Co jste nevěděli o lese - Mluví spolu stromy? A víme ještě, jak přirozený les vypadal?

Apr 9, 2019

Speakers

About

Host: Petr Kuneš (PřF UK): Les jako dědictví minulosti – co je přirozené? Příroda našeho území náleží do opadavého lesa mírného pásu, což je dáno především mírnými teplotami v létě a zimě a přiměřeně dostatečným množstvím srážek. Každý má nějakou představu, jak takový les vypadá, učíme se to přece na základní škole! Tedy i podvědomě tušíme, co je zde považováno za přirozené a co si zaslouží naši ochranu. Dnešní realita je ovšem diametrálně jiná. Kolem silnic většinou míjíme plantáže jehličnatých dřevin (většinou smrku) sloužících především k produkci dřeva. Narušení v podobě kalamit kůrovce nebo větrných polomů v nás vyvolávají pocity katastrofy, nemluvě o lesních požárech, které je přece zapotřebí ihned uhasit! Z čeho ale pochází naše představy o tom, co je přirozené a jak stanovujeme dostatečnou hodnotu toho, co je třeba chránit? V současné ekologii se zdůrazňuje potřeba dlouhodobého pohledu do minulosti nutné k pochopení současného stavu. Můžeme tam najít odpovědi na naše otázky? A jak daleko je zapotřebí jít, abychom dosáhli přirozeného? A jde to vůbec? Ve své přednášce se pokusím nastínit pohledy z různě vzdálených perspektiv. Na různých příkladech z minulosti rozbiji vaše zažité představy a nakonec je možná složím do úplně nové lesní reality. Host: Petr Kohout (MBÚ AV ČR): Lesní internet - Wood Wide Web Naše lesy jsou plné fascinujících organismů, které hrají nezastupitelnou roli v jejich fungování. Veliká část tohoto života však zůstává návštěvníkovi lesa skryta pod povrchem. Možná netušíte, že většina stromů nečerpá vodu a živiny z půdy přímo, ale skrze houby, které žijí na kořenech těchto stromů a tvoří s nimi harmonický symbiotický vztah. Toto symbiotické podhoubí může navzájem propojovat jednotlivé stromy a tím vytvářet „lesní internet“, na který jsou jednotlivé stromy připojeny, a kde si mezi sebou mohou vyměňovat informace o svém stavu či navzájem sdílet živiny. V přednášce se pokusím přiblížit, jak tento lesní internet funguje a co vše se může pod vašima nohama v lese odehrávat.

Organizer

About Science Café

Science Café Czech Republic je cyklus neformálních debat s úspěšnými českými vědci. Diskusní večery představují vědce a zajímavé výzkumy z různých oblastí lidského bádání. Každý večer tvoří prezentace hostů a debata, v níž se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Science Café se koná už téměř ve 20 městech ČR. Síť Science Café Czech Republic koordinuje zapsaný spolek Otevíráme.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker