JavaScript - najlepší jazyk pre váš startup

by · Nov 16, 2019 · 234 views ·

Devel

MVP z pohľadu programátora: ukážem prečo je JavaScript správnou cestou pre MVP a ktoré tooly a libraries používame na to aby sme vedeli vytvoriť životaschopné a škálovateľné projekty postavené na najnovších technológiach.