Tři pilíře vztahu člověka a psa

Apr 18, 2018

Speakers

About

MÝM POSLÁNÍM JE POMÁHAT ŘEŠIT PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ PSŮ. POZITIVNĚ! www.psychologpsu.cz

Organizer

About Dobrá psí škola

Dobrá Psí Škola je síť psích center. Tato samostatná centra poskytují služby pro majitele a jejich psy na nejvyšší úrovni. Hlavní službou je pomoc majitelům s výchovou, výcvikem a péči o jejich psy tak, aby zvyšovali týmovou spolupráci až na úroveň harmonického týmu člověka a psa. Dobrá Psí Škola využívá výhradně pozitivní metody výcviku a pracuje bez použití donucovacích prostředků za pomocí zkvalitňování vztahu člověka a psa, zlepšování vzájemné komunikace a vzájemného respektu. Konkrétní služby jsou například výcvikové a výchovné kurzy, kurzy psích sportů, psí školka, organizace vzdělávacích seminářů, práci s problémovými psy a jejich majiteli a další podobné služby. Zajišťují také prodej zboží a dle možností služby psího hotelu.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dobrá psí škola