Webináře pro propagaci cizojazyčných programů VŠE

Jun 17, 2021

Speakers

About

Dana Brázdová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Oddělení zahraničních styků, vedoucí Jana Stehlíková, Admission & Marketing Office, VŠE v Praze, koordinátorka cizojazyčných programů na VŠE Eva Grebe, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze, metodička cizojazyčných programů, FMV Veronika Brunerová, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze, koordinátorka studijních programů Rok 2020 byl rokem hledání nových možností jak využít online platforem pro propagaci mezinárodního vzdělávání. Na VŠE v Praze tak byla zorganizována na jaře 2020 série webinářů k propagaci cizojazyčných programům, na které škola navázala i v letním semestru 2021. Na každé hodinové session měli zájemci o studium příležitost se virtuálně setkat nejen s koordinátory a akademickými řediteli jednotlivých programů, ale i stávajícími studenty-ambasadory, kteří zájemcům přiblížili studium z jejich perspektivy a sdíleli svoji jedinečnou zkušenost. Jelikož v březnu 2021 probíhaly webináře již podruhé, podařilo se nám nejen navázat na první dobrou zkušenost, ale i vyzkoušet další formáty a platformy, abychom se co nejvíce přiblížili tomu, co potenciální zájemce skutečně zajímá a přitahuje. Chcete vědět, jaký z formátů se nám osvědčil a jaké jsou pro a proti různých platforem (MS Teams, Zoom, Youtube)? Jaké všechny kanály jsme využily k propagaci webinářů, jaké dotazy nás překvapily nebo co bychom příště udělali jinak?

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce