Slavnostní zahájení

3. prosinec 2021

Řečníci

O prezentaci

Jan Mareš - náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 1983 učil na Středním odborném učilišti v Chomutově, od roku 1992 až dosud pak působil jako ředitel Střední školy energetické a stavební Chomutov. Aktivity své školy významně doplňoval projektovou činností, mezinárodní spoluprací a podílel se také na národních systémových projektech, které řeší kvalitu vzdělávání. Je laureátem Medaile MŠMT 1. stupně za dlouhodobé sdílení profesních zkušeností a spoluprací v rámci Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání. Zastoupen je ale také v řadě dalších odborných institucí a poradních orgánů, například Unii školských asociací – CZESHA, v Expertním týmu Svazu průmyslu a dopravy ČR a v Českém svazu zaměstnavatelů v energetice. V letech 2010-2015 byl primátorem Chomutova a coby místopředseda Svazu měst a obcí ČR se specializoval na oblast školství, kultury, dopravy a energetiky. Lenka Henebergová Působí v Domě zahraniční spolupráce, kde se věnuje programům Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Za úspěšné vedení mezinárodních vzdělávacích projektů získala v průběhu své předcházející pedagogické činnosti tři národní a jedno mezinárodní ocenění. Aktivně se zabývá odstraňováním bariér v mezinárodních programech, angažuje se v odborných pracovních skupinách na národní i evropské úrovni. Věří, že zahraniční zkušenosti mění svět i společnost k lepšímu, a proto se podílí na rozvoji vzdělávacích programů, díky nimž se může zapojit do mezinárodního dění opravdu každý.

Organizátor

O organizátorovi (Dům zahraniční spolupráce)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Uložení prezentace

Měla by být tato prezentace uložena po dobu 1000 let?

Jak ukládáme prezentace

Pro uložení prezentace do věčného trezoru hlasovalo 0 diváků, což je 0.0 %

Sdílení

Doporučená videa

Prezentace na podobné téma, kategorii nebo přednášejícího