Slavnostní zahájení

Dec 3, 2021

Speakers

About

Jan Mareš - náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 1983 učil na Středním odborném učilišti v Chomutově, od roku 1992 až dosud pak působil jako ředitel Střední školy energetické a stavební Chomutov. Aktivity své školy významně doplňoval projektovou činností, mezinárodní spoluprací a podílel se také na národních systémových projektech, které řeší kvalitu vzdělávání. Je laureátem Medaile MŠMT 1. stupně za dlouhodobé sdílení profesních zkušeností a spoluprací v rámci Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání. Zastoupen je ale také v řadě dalších odborných institucí a poradních orgánů, například Unii školských asociací – CZESHA, v Expertním týmu Svazu průmyslu a dopravy ČR a v Českém svazu zaměstnavatelů v energetice. V letech 2010-2015 byl primátorem Chomutova a coby místopředseda Svazu měst a obcí ČR se specializoval na oblast školství, kultury, dopravy a energetiky. Lenka Henebergová Působí v Domě zahraniční spolupráce, kde se věnuje programům Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Za úspěšné vedení mezinárodních vzdělávacích projektů získala v průběhu své předcházející pedagogické činnosti tři národní a jedno mezinárodní ocenění. Aktivně se zabývá odstraňováním bariér v mezinárodních programech, angažuje se v odborných pracovních skupinách na národní i evropské úrovni. Věří, že zahraniční zkušenosti mění svět i společnost k lepšímu, a proto se podílí na rozvoji vzdělávacích programů, díky nimž se může zapojit do mezinárodního dění opravdu každý.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce