Mezinárodní vzdělávání jako cesta pro rozvoj kompetencí žáků

Chtěli byste vaše žáky zapojit do mezinárodní spolupráce? Zajímá vás, jaké možnosti žákům nabízí program Erasmus+? Poradíme vám, jak žáky namotivovat a hravě zvládnout koordinaci celého projektu. Na řadu přijde trocha teorie, o konkrétní příklady z praxe se pak s vámi podělí Michal Přibyl, učitel na Základní škole T.G. Masaryka v Borohrádku. Na závěr bude čas na zodpovězení vašich dotazů. Pavla Nováková se již od roku 2002 věnuje v sektoru školního vzdělávání administraci programů Evropské komise (Socrates, Program celoživotního učení, Erasmus+). Podporuje žadatele projektů mezinárodní spolupráce mezi školami a dalšími organizacemi s působností ve školním vzdělávání, pro které také pořádá a zajišťuje různé typy školení a seminářů. Veronika Kubíčková Vystudovala anglický jazyk, francouzský jazyk a v návaznosti na ně obor Teritoriální studia, během kterých doučovala anglický a francouzský jazyk žáky na základních a středních školách. V průběhu studia získala důležitou praxi díky stážím a výměnným pobytům v zahraniční. V současné době se v Domu zahraniční spolupráce věnuje programu Erasmu+ v rámci školního vzdělávání. Tina Skočilová Vystudovala obor anglistika-amerikanistika a studuje i nadále obor anglický jazyk, při kterém se věnuje primárně psycholingvistice, jazykové akvizici a didaktice pro učitele angličtiny. Ve svých závěrečných pracích studovala výuku angličtiny na českých školách, především výuku pomocí metody CLIL. I proto se přidala do týmu Domu zahraniční spolupráce a pomáhá motivovaným učitelům k dalšímu mezinárodního vzdělávání.