Cizí jazyky napříč předměty neboli CLIL

by · Dec 3, 2021 · 13 views ·

Dům zahraniční spolupráce

V rámci workshopu si nejprve zažijeme několik aktivit CLIL z perspektivy žáků. Poté budeme náš zážitek reflektovat a diskutovat o použitých metodách včetně jazykového scaffoldingu. Aktivity budou pokrývat různé předměty i ročníky základní školy tak, aby si na své přišlo co nejvíce účastníků. CLIL bývá spojován především s cizími jazyky, výukové metody a strategie, na kterých je založen, však mohou být inspirativní i pro výuku jakéhokoli jiného předmětu. Petra Vallin vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací angličtina na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (PedF UK). S metodou CLIL se poprvé setkala ve Finsku, hlouběji se s ním pak seznámila na stážích v Rakousku, kde se touto metodou vyučuje od 1. třídy ve všech školách. Prostřednictvím CLILu pak učila na několika pražských školách a jedné lyonské. Na PedF UK vyučuje kurzy zejména pro zahraniční studenty a vede diplomové práce týkající se problematiky integrované výuky cizího jazyka a bilingvního vzdělávání. Působí jako metodička a lektorka v České republice i v zahraničí. Věnuje se projektům zaměřujících se na zavádění inovací ve vzdělávání, aktuálně nejvíce tandemové výuce, kolegiálním centrům podpory a formativnímu hodnocení. Je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Více se o lektorce dozvíte na www.petravallin.cz.