Rozvoj cizojazyčných kompetencí skrze eTwinning

Dec 3, 2021

Speakers

About

Mezinárodní spolupráce není vždy jen o výjezdech žáků do zahraničí, někdy chceme jen doplnit výuku o nové zajímavé aktivity. Možná chceme také využít dovedností, které jsme získali během distanční výuky, a vyzkoušet si komunikaci v cizím jazyce přímo s žáky v zahraniční partnerské škole. Pro tuto situaci je ideální volbou eTwinning. Během workshopu si představíme aktivity, které podporují komunikaci a spolupráci a rozvíjejí cizojazyčné kompetence. Inspirujte se nápady pro přípravu výuky, která bude žáky bavit a vás vyvede ze zajeté rutiny. S pomocí eTwinningu propojíte inovativní výuku s naplňováním tematických plánů. Martina Baseggio pracuje jako zástupkyně ředitele na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem SJZ Ostrava. Aktivně se věnuje využití ICT ve výuce cizích jazyků. Jako učitelka angličtiny se snaží, aby žáci mohli co nejvíce komunikovat, poznávat a učit se jeden od druhého, proto je projektová práce nedílnou součástí její pedagogické praxe. Jako ambasadorka eTwinningu předává své zkušenosti s touto platformou ostatním učitelům. Zita Havranová je učitelkou všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy s aprobací německý jazyk, biologie a tělesná výchova. Učí na Střední škole technické v Přerově. Je zkušenou realizátorkou projektů mezinárodní on-line spolupráce škol a dlouholetou ambasadorkou aktivity eTwinning v České republice.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce