Udržitelnost jako výzva pro školní a mezinárodní projekty

Během workshopu vás provedeme 17 cíli udržitelného rozvoje a seznámíme vás s podstatou cirkulární ekonomiky. Zjistíte, jak je můžete využít ve školních i mezinárodních projektech, a které on-line nástroje vám v tom mohou pomoci. Seznámíte se s příklady dobré praxe z on-line spolupráce žáků v platformě eTwinning a programu Erasmus+. Vzájemně budete moci sdílet vaše tipy do výuky a vyzkoušíte si jednoduché aplikace, vhodné pro zpracování tématu udržitelnosti, jako je komiks nebo infografika. Alena Jandlová Alena Jandlová učí anglický jazyk a dějepis na Obchodní akademii a VOŠE v Táboře, kde působí jako autorka projektů eTwinning a koordinuje mezinárodní projekty Erasmus+. Je dlouholetou ambasadorkou aktivity eTwinning, vede e-learningové kurzy, prezenční a on-line semináře pro učitele v České republice i v zahraničí. Jana Losíková Jana Losíková učí český a anglický jazyk na ZŠ Hlučín, Hornická 7 v okrese Opava. Do své výuky ráda začleňuje eTwininngové projekty, protože je pak pestřejší a zábavnější. eTwinning vnímá jako prostředek k posílení internacionalizace školy, stejně tak jako výborný prostředek pro rozvoj kompetencí potřebných ve 21. století. Pracuje jako ambasadorka aktivity eTwinning. Vede prezenční semináře a webináře pro učitele v České republice.