Udržitelnost jako výzva pro školní a mezinárodní projekty

Dec 4, 2021

Speakers

About

Během workshopu vás provedeme 17 cíli udržitelného rozvoje a seznámíme vás s podstatou cirkulární ekonomiky. Zjistíte, jak je můžete využít ve školních i mezinárodních projektech, a které on-line nástroje vám v tom mohou pomoci. Seznámíte se s příklady dobré praxe z on-line spolupráce žáků v platformě eTwinning a programu Erasmus+. Vzájemně budete moci sdílet vaše tipy do výuky a vyzkoušíte si jednoduché aplikace, vhodné pro zpracování tématu udržitelnosti, jako je komiks nebo infografika. Alena Jandlová Alena Jandlová učí anglický jazyk a dějepis na Obchodní akademii a VOŠE v Táboře, kde působí jako autorka projektů eTwinning a koordinuje mezinárodní projekty Erasmus+. Je dlouholetou ambasadorkou aktivity eTwinning, vede e-learningové kurzy, prezenční a on-line semináře pro učitele v České republice i v zahraničí. Jana Losíková Jana Losíková učí český a anglický jazyk na ZŠ Hlučín, Hornická 7 v okrese Opava. Do své výuky ráda začleňuje eTwininngové projekty, protože je pak pestřejší a zábavnější. eTwinning vnímá jako prostředek k posílení internacionalizace školy, stejně tak jako výborný prostředek pro rozvoj kompetencí potřebných ve 21. století. Pracuje jako ambasadorka aktivity eTwinning. Vede prezenční semináře a webináře pro učitele v České republice.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce