Ben Sessa: Trauma, závislosti, MDMA a budoucnost psychiatrie

May 11, 2022

Speakers

About

Přednáška bude čerpat z rozsáhlých zkušeností Dr. Sessy s výzkumem a klinickou prací s psychedeliky posledních 15 let. Od raných začátků u dětských traumat a psychologických kořenů závislostí až po současné studie využití MDMA asistované psychoterapie u lidí s poruchu užívání alkoholu. Ben představí soudobou psychedelickou renesanci a zmapuje otevření Awakn Life Sciences, biotechnologické společnosti, kterou spoluzaložil, za účelem vývoje, výzkumu a dodávání psychedelických léků prostřednictvím otevření několika klinik ve Spojeném království a EU. Zvláštní pozornost bude věnována vývojovým příčinám závislostí a poruch souvisejících s traumatem a jedinečné příležitosti, kterou nabízejí psychedelické látky, zejména MDMA, protože nabízejí nový, bezpečný a účinný přístup k těmto jinak obtížně léčitelným a celoživotním duševním poruchám. Již více než 15 let stojí Dr. Ben Sessa v popředí výzkumu psychedelických látek ve Spojeném království, a to mj. v rámci spolupráce s Imperial College London. Ben se v roce 1997 kvalifikoval jako lékař na UCL a pokračoval ve specializaci na psychiatrii. Již 30 let pracuje jako dětský a dorostový psychiatr mládeže a dospělých pacientů v oblasti závislostí a traumatologické psychiatrie. Ben začal studovat psychedelika jako mladší lékař a účastnil se výzkumných projektů na Bristolské univerzitě, Cardiffské univerzitě a Imperial College London s LSD, psilocybinem, DMT, ketaminem a MDMA – všechny tyto sloučeniny dostával a/nebo podával v legálních výzkumných prostředích. Ben je jedním z prvních lékařů, kteří rozvinuli oblast současného psychedelického výzkumu ve Spojeném království, kde je nyní hlavním lékařem ve společnosti Awakn Life Sciences, společnosti otevírající dvacet psychedelických lékařských klinik po celé Evropě poskytujících psychedeliky asistovanou psychoterapii – zpočátku s ketaminem, poté s MDMA a psilocybinem – pro širokou škálu psychiatrických indikací. Byl jedním z prvních psychiatrů předepisujících v Anglii léčebné konopí. Ben je registrovaným terapeutem MDMA, ketaminu a psilocybinu. Vedl výzkum terapie asistované MDMA pro poruchu užívání alkoholu, jehož výsledky jsou široce publikovány v akademickém a lékařském tisku. Ben je spoluzakladatel a bývalý prezident konference Breaking Convention. Je autorem knih The Psychedelic Renaissance (2012/2017), románu To Fathom Hell or Soar Angelic (2015) a Altered States(2021). Ben žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii, milovaném městě, kterému říká „San Francisco of the UK“ kvůli jeho uměleckým a hudebním spojením, rozmanitosti, otevřenosti a bohaté psychedelické historii.

Organizer

Categories

About Česká psychedelická společnost

Zprostředkováváme informace o přínosech a rizicích psychedelik. Usilujeme o jejich destigmatizaci, uvedení do terapie a snižování rizik spojených s jejich užíváním. Propojujeme odborníky s veřejností.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 3 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.3%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Česká psychedelická společnost