Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

"Vedlejší účinky" tradiční základky

by · Nov 8, 2012 · 2 483 views ·

V inzerátech se žádá od zaměstnanců samostatnost, flexibilita, komunikativnost, schopnost týmové práce, tvořivost… – kde to má ale absolvent tradiční ZŠ vzít, když se učí závislosti na autoritě a vnější motivaci, rigiditě, mlčení, individualismu, přesnému plnění zadání?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.