Jak přilákat nové editory na Wikipedii?

by · Nov 24, 2012 · 1,654 views ·

Wikipedia

Duší každého projektu jsou jeho editoři a editorky. Bez nich by se Wikipedie nikdy nemohla stát nejvýznamnější internetovou encyklopedií. Čas od času se čtenář Wikipedie rozhodne stisknout tlačítko editovat a tím se stát wikipedistou. Nicméně proces to není častý a jak ukazují statistiky, v poslední době i méně častý. Z toho důvodu se mnoho lidí snaží pobídnout čtenáře, aby se do vylepšování Wikipedie sami zapojili.