Význam dendritických buněk pro léčbu

Apr 4, 2013

Speakers

About

Zveme vás na přednášku Význam dendritických buněk pro léčbu, která je součástí cyklu Chemické čtvrtky. Přednášet bude prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Organizer

About Chemické úterky

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se startuje začátkem nového semestru projekt pravidelných úterních přednášek s názvem Chemické úterky. Cílem jednotlivých vystoupení je popularizace chemických témat s ukázkami praktických experimentů. Přednášky jsou určeny pro studenty jak vysokých, tak středních škol, pedagogy, ale také pro laiky bez omezení věku zajímající se o chemii.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Chemické úterky