Mluva jako obtisk osobnosti

by · May 23, 2013 · 1 985 views ·

Co všechno o sobě sdělujeme svojí mluvou? A uvědomujeme si tento nevědomý způsob prezentace? Existuje paralela s úslovím - "Řekni mi, co čteš, povím ti, kdo jsi." - "Promluv na mne a dozvím se hodně o tvé povaze." Uvědomte si, kolik času věnuje škola grafické podobě jazyka a kolik času akustické složce - jak váš hlas zní. Dá se ta disproporce v našem věku ještě dohnat?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.