Watch SlidesLive on mobile devices

Imaginární příklady špatné praxe v projektech výzkumu a vývoje

Jul 18, 2013 · 1 095 views ·

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.