Společnost pro talent a nadání

by · Sep 25, 2013 · 2 748 views ·

Má-li být svět místem pro život v přijatelné kvalitě, potřebuje nadané jedince, schopné identifikovat a řešit spoustu problémů, se kterými si svět neví rady. Snažíme se zlepšit kvalitu vzdělávání v ČR, zejména práci s nadanými. Podporovat radost z poznávání, sebedůvěru, otevřenost mysli. Je třeba zvýšit informovanost, zlepšit postoj společnosti k nadaným, vzdělávat učitele, zapojovat odborníky i studenty do mezinárodních programů. Web: www.talent-nadani.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.