Maturus

Sep 19, 2013 · 1 373 views ·

Maturus, o.p.s. se věnuje sociálnímu podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech. Co chceme - Ukázat světu, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce lidí „zdravých“. Dostat příležitost ukázat, co v nás je. Nabídnout příležitost lidem s handicapem zažít prostředí reálné firmy a komunikaci se zákazníkem na reálné zakázce. Chceme tak zvýšit jejich uplatnění na otevřeném trhu práce, posílit sebevědomí a naučit dovednosti, které v praxi využijí. Chceme dělat dobrou práci. http://www.maturus.cz/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.