Vision Quest

by · Sep 19, 2013 · 1,965 views ·

SCHOOL OF HUMAN NATURE - Poslání občanského sdružení (SHN) je podpora aktivit vedoucích k intenzivnímu kontaktu člověka s přírodou. Osvěta v oblasti ekopsychologie a aplikace v praxi. Výchova k poznávání tradic našich předků a využití jejich potenciálu pro dnešní generace. Smíření a komunikace mezi generacemi a různými národy. Výměna zkušeností a spolupráce mezi jednotlivci a relevantními partnery z ČR a zahraničí Vytváření a posilování vzájemných vztahů a zodpovědnosti mezi jednotlivcem a komunitou. http://schoolofhumannature.cz