Chemie lásky

by · Feb 14, 2013 · 3 679 views ·

Na podstatu lásky se podívá Dr. Michael Londesborough, Ph.D. z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČRm který uplatní pohled chemika a vysvětlí, proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Profesor Martin Hilský, CSc., dr. h. c. nám zprostředkuje pohled Williama Shakespeara a nastíní všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.