Chemie lásky

Feb 14, 2013

Speakers

About

Na podstatu lásky se podívá Dr. Michael Londesborough, Ph.D. z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČRm který uplatní pohled chemika a vysvětlí, proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Profesor Martin Hilský, CSc., dr. h. c. nám zprostředkuje pohled Williama Shakespeara a nastíní všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.

Organizer

About Chemické úterky

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se startuje začátkem nového semestru projekt pravidelných úterních přednášek s názvem Chemické úterky. Cílem jednotlivých vystoupení je popularizace chemických témat s ukázkami praktických experimentů. Přednášky jsou určeny pro studenty jak vysokých, tak středních škol, pedagogy, ale také pro laiky bez omezení věku zajímající se o chemii.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Chemické úterky