Soukromí z pohledu mladistvých uživatelů internetu

by · Nov 14, 2013 · 2 191 views ·

Příspěvek analyzuje vybrané výsledky výzkumů projektu E-Bezpečí, a ty dává do souvislosti s konkrétními příklady z praxe. Rozebírat budeme nejčastější mýty okolo virtuální komunikace, zkušenosti z naší praxe a přístupy, které volíme v oblasti prevence nebezpečných komunikačních praktik. Hlavním cílem je analyzovat, jak se změnil pohled současné generace českých mladistvých uživatelů internetu na vnímání soukromí a jakým způsobem na to reaguje projekt E-Bezpečí.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.