Co přináší aktivita „Studenti píší Wikipedii“ studentům a pedagogům, aneb: definuj přesně!

by · Nov 30, 2013 · 2,773 views ·

Wikipedia

Jak rozvoj základních formulačních dovedností a upřesnění znalostí studentů pomáhá rozproudit stojaté vody českého vzdělávacího systému, vysokou školu nevyjímaje. Zmíním současné technologické možnosti provázání informačního systému pro řízení kurzů na UK (Moodle) a Wikipedie. Budu hovořit i o posunu výuky směrem k angličtině a sladění anglických a českých hesel.