Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Khanova škola: Vzdělávání za pomoci videí

by · Nov 30, 2013 · 2 580 views ·

Najdou videa svoje místo ve vzdělávacím procesu? Proč už učebnice nestačí?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.