Geologický korespondenční seminář Kamenožrout

Jan 29, 2014

Speakers

About

Geologický korespondenční seminář Kamenožrout je realizován na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Představuje mnoho aktivit, které jsou aplikovány skrze současná komunikační média. V konečném důsledku mohou být tyto aktivity prospěšné nejen studentům, ale i jejich učitelům.

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EduFórum