Jak zjistit neočekávaný dopad projektů

Jan 29, 2014

Speakers

About

ADRA ČR po tsunami v Indii v roce 2004 podpořila osm škol -- vystavěla či opravila budovy, proškolila učitele, dodala výukové materiály. Evaluace projektu s využitím metody velké změny (the Most Significant Change) však zjistila, že největší přínos viděla místní komunita jinde. Přijďte si poslechnout, co bylo hlavním přínosem a jak můžete tuto metodu využít ve vašich organizacích pro mapování pozitivních i negativních, očekávaných i neočekávaných změn.

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker