Jak zjistit neočekávaný dopad projektů

by · Jan 29, 2014 · 2 168 views ·

ADRA ČR po tsunami v Indii v roce 2004 podpořila osm škol -- vystavěla či opravila budovy, proškolila učitele, dodala výukové materiály. Evaluace projektu s využitím metody velké změny (the Most Significant Change) však zjistila, že největší přínos viděla místní komunita jinde. Přijďte si poslechnout, co bylo hlavním přínosem a jak můžete tuto metodu využít ve vašich organizacích pro mapování pozitivních i negativních, očekávaných i neočekávaných změn.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.