Historie tetování pohledem etnologie

by · Mar 11, 2014 · 4 767 views ·

Kdy si první člověk vpravil pod kůži barvící pigment? Jistotu nebudeme mít nikdy, ale každopádně již víme, že tetování provází lidstvo nejméně po dobu 5 300 let. A právě o tetování bude na březnovém Science Café mluvit PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. Nejstarším jistým důkazem je mumie alpského Ötziho, který má na těle řadu modravých čárek; dost možná nikoliv z krášlicích, ale z léčivých či magických důvodů. Ještě starší je nález pravděpodobně tetované linky kolem úst na mumii z Chinchorro (asi 8 000 let), ale tento "miniknírek" mohl vzniknout i nezáměrně - třeba při říznutí a zanesení sazí. Lidé se tetovali a tetují kvůli svému „zkulturnění“, z rituálních důvodů, ale i proto, aby jiným sdělovali, že někam patří, že dobře válčí, že dospěli anebo že někoho milovali natolik, že si jej vepsali nejen do srdce, ale i pod kůži...

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.