Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Umělá plicní ventilace

by · Mar 13, 2014 · 2 570 views ·

Jak by dinosauři mohli vylepšit naše chatrné dýchání?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.