Kdo bude žít?

by · Mar 19, 2014 · 1 834 views ·

Žádný stát není tak bohatý, aby dokázal uspokojit všechny nároky svých obyvatel na zdravotnictví. Požadavky přitom stále rostou: nové technologie jsou mimořádně drahé, pacienti mnohem lépe informovaní než dříve, nezdravý styl života přinesl civilizační choroby, rostou požadavky na kvalitu života. Jak omezené prostředky využít co nejlépe, aby z toho měla společnost maximální přínos? To bude hlavní otázka březnového Science Café na téma Kdo bude žít: Hledání rovnováhy při financování zdravotní péče. Hostem budou doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., a Ing. Ivana Juřičková z kladenské Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.