Green Cat

by · Apr 24, 2014 · 2,008 views ·

Impact Hub Praha

Jasně – bez reklamy to dneska nejde. Mým cílem je dělat ji s ohledem na naše prostředí, ve kterém žijeme. A věřím, že i na poli reklamy, byť pro některé to může znít bláhově, se můžeme chovat šetrně a ohleduplně. Stejně jako v kterékoli jiné oblasti našeho života, i tady to považuji za přirozené. Nemusíme plýtvat energií a zdroji proto, aby vaše značka byla vidět a lidé ji měli rádi. Jsem si jistá, že o tom přesvědčím i vás. http://green-cat.cz/