Vybrané obrázky z praktické reaktorové fyziky na JE Temelín

Apr 24, 2014

Speakers

About

Jaderní fyzici z ETE (ČEZ): Elektrony z jádra – minulé, současné a budoucí možnosti využití atomového jádra pro výrobu elektrické energie. http://www.aldebaran.cz/fyz_ctvrtky

Organizer

About Fyzikální čtvrtky

volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Fyzikální čtvrtky