Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Vybrané obrázky z praktické reaktorové fyziky na JE Temelín

by · Apr 24, 2014 · 2 539 views ·

Jaderní fyzici z ETE (ČEZ): Elektrony z jádra – minulé, současné a budoucí možnosti využití atomového jádra pro výrobu elektrické energie. http://www.aldebaran.cz/fyz_ctvrtky

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.