Česká středoškolská unie

Nov 5, 2013

Speakers

About

Česká středoškolská unie, z. s., je spolkem českých středoškoláků. Byla založena a je vedena výhradně studenty a jejím cílem je to, aby vzdělání skutečně sloužilo těm, pro které je určeno – studentům. Proto se snaží zastřešovat, prosazovat a hájit zájmy českých středoškoláků.

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EduFórum