Podnikavost ve vzdělávání jako priorita italského předsednictví EU

by · Sep 15, 2014 · 1 272 views ·

Italské předsednictví EU si zvolilo vzdělávání k podnikavosti (podnikatelskou výchovu) jako jeden z hlavních bodů své agendy v oblasti vzdělávání. Vzdělávání k podnikavosti má být klíčovým hybatelem a musí podnikavost rozvíjet jako součást sady klíčových (průřezových) kompetencí a pevně ji začlenit do vzdělávacích programů od nejnižšího stupně. Italské předsednictví připravuje závěry pro prosincovou Radu ministrů EU.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.