Podnikavost ve vzdělávání jako priorita italského předsednictví EU

Sep 15, 2014

Speakers

About

Italské předsednictví EU si zvolilo vzdělávání k podnikavosti (podnikatelskou výchovu) jako jeden z hlavních bodů své agendy v oblasti vzdělávání. Vzdělávání k podnikavosti má být klíčovým hybatelem a musí podnikavost rozvíjet jako součást sady klíčových (průřezových) kompetencí a pevně ji začlenit do vzdělávacích programů od nejnižšího stupně. Italské předsednictví připravuje závěry pro prosincovou Radu ministrů EU.

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EduFórum