Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Podnikavost je talent

by · Sep 15, 2014 · 1 491 views ·

Podnikavost považujeme za talent. Myslíme si, že k jeho identifikaci a k rozvoji tohoto talentu by mělo docházet co nejdříve. Zajímá nás proto výchova a vzdělávání k podnikavosti a hledání tohoto talentu už na základní škole.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.