Podnikavost a její strukturování

by · Sep 15, 2014 · 1 526 views ·

Lukáš Durda, odborný asistent, Vysoká škola podnikání, Ostrava V příspěvku budou prezentovány zahraniční (Harvard Business School, Babson College) i české (Vysoká škola podnikání) příklady z výuky podnikání a podnikavosti. Na těchto příkladech budou ilustrovány inovace v principech, obsahu i metodách vzdělávacích programů a kurzů zaměřených na výuku podnikání a podnikavosti na vysokých školách.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.