Podnikavost a její strukturování

Sep 15, 2014

Speakers

About

Lukáš Durda, odborný asistent, Vysoká škola podnikání, Ostrava V příspěvku budou prezentovány zahraniční (Harvard Business School, Babson College) i české (Vysoká škola podnikání) příklady z výuky podnikání a podnikavosti. Na těchto příkladech budou ilustrovány inovace v principech, obsahu i metodách vzdělávacích programů a kurzů zaměřených na výuku podnikání a podnikavosti na vysokých školách.

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker