Object Detection and Localisation in Images

Sep 25, 2014

Speakers

About

In the past 20 years, computer vision has been transformed from a purely theoretical subject producing algorithms failing on all but a few carefully chosen images into a large discipline where the path from a paper to a successful start-up company is surprisingly short. Multinationals like Google, Microsoft, Facebook, Adobe or Amazon employ dozens if not hundreds of computer vision experts. Detection and localisation of objects is one of the areas where significant progress has been achieved recently. It is now possible to answer, in near-real time, not only questions like "How many faces are there in the image?" but, for a broad class of objects, even "What is depicted in the picture?". Current research indicates there is no all-encompassing object detection algorithm, and a taxonomy of problems and approaches that has emerged will be introduced. I will present algorithms that have significantly pushed the state of the art and demonstrate the growing use of machine learning techniques on computer vision, focusing on the Viola-Jones detection method with sequential decision making. The talk will be concluded with remarks on results of the Bag of Words and Deep Neural Net methods.

Organizer

Categories

About Pražský informatický seminář

Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Pražský informatický seminář